Algemene Voorwaarden – Diamond IPTV

Inhoudsopgave

Ingangsdatum: 2 mei 2024

Welkom bij Diamond IPTV. De volgende voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de website gelegen op https://iptvdiamond.nl (de “Website”), inclusief alle inhoud, functionaliteiten en diensten die op of via de Website worden aangeboden. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Door toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, hebt u geen recht om toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken.

1. Toegang tot de Website

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Website te ontzeggen aan iedere persoon om welke reden dan ook op elk moment. Wij garanderen niet dat de Website of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal blijven. Wij kunnen de beschikbaarheid van de hele Website of delen ervan opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen.

2. Gebruiksrechten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3. Gebruiksbeperkingen

U mag de Website niet gebruiken:

  • Op een manier die de Website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten.
  • Om ongeoorloofde kopieën van de inhoud te maken.
  • Om gedrag te vertonen dat onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke activiteit of doel.

4. Wijzigingen en Correcties

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, wij hebben geen verplichting om de informatie op onze Website bij te werken.

5. Disclaimer van Garanties

De Website en de inhoud worden aangeboden op een ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ basis zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zullen IPTVDiamond, zijn gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder een wettelijke theorie, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik, of onvermogen tot gebruik van de Website, websites gelinkt aan het, enige inhoud op de Website of dergelijke andere websites, inclusief enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, omzetverlies, winstderving, bedrijfs- of verwachte besparingen verlies, gebruik verlies, goodwill verlies, gegevens verlies, en of het nu veroorzaakt is door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

7. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving, en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

8. Uw Privacy

Zie ons Privacybeleid [privacybeleid] voor informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

9. Contact Ons

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@iptvdiamond.nl.

Scroll naar boven